top of page
  • Writer's pictureGlobalWeb Multimedia

Instalacija-Reinstalacija Operativnog Sistema Windows

Postoje računari na kojima je fabrički odrađena instalacija Windows-a. Neki prodavci ističu da je to bolja opcija. Međutim iskustvo potrošača je suprotno od onoga što govore prodavci. Mala je verovatnoća da će se ta Windows instalacija zadržati “kao što jeste”. Uglavnom svi zamene instalaciju Windows-a sa prilagođenom verzijom i novom instalacijom sistema.

Većina računara na kojima je u prodaji odrađena instalacija sistema imaju ograničenu verziju Windows-a. Takvi računari dolaze bez adekvatno podešenog operativnog sistema, aplikacija i office paketa. Reinstalacija sistema kao i čista instalacija sistema podrazumevaju funkcionalan optimizovan operativni sistem sa svim drajverima, aplikacijama, dodatnim softverom i office paketom.

Kada se odlučite da promenite OEM instalaciju koju ste dobili uz računar ili bilo koju postojeću instalaciju sistema, sprovodi se reinstalacija sistema. Reinstalacija sistema zadržava staru licencu sistema i sistem će biti ponovo aktiviran regularno. Bez obzira što uz računar niste dobili ključ za licenciranje, reinstalacija sistema omogućava da zadržite postojeću licencu (ukoliko je imate). Reinstalacija sistema pruža mogućnost da se sačuvaju svi podaci a aplikacje ponovo instaliraju.


Nadogradnja Windows operativnog sistema je instalacija sistema kojom premeštamo vaše podatke i aplikacije sa jedne verzije Windows-a na drugu. (Npr.: Windows 10 na Windows 11 ili Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 na Windows 10 ili Windows 10 stara na Windows 10 nova verzija). Vaše okruženje ostaje identično, vaši podaci i aplikacije na mestu gde su ostavljeni.

Nadogradnja je instalacija sistema kojom se unapređuje operativni sistem da bi se iskoristila funkcionalnost sistema u punom kapacitetu. Stari sistemi nisu u mogućnosti da rade sa novim programima. Stari programi ne mogu da otvaraju nove formate. Zastareli operativni sistemi imaju bezbedonosne probleme, itd. Postoji mnogo razloga za nadogradnju operativnog sistema.

Od sistema Windows Vista većina operativnih sistema može da se nadogradi. Uvek je bolje odraditi nadogranju nego čekati da se pojavi greška koju prouzrokuje stara instalacija sistema. Servis računara je tu da pomogne.

Nadogradnju nije moguće izvršiti ukoliko je :

  • Hardver toliko zastareo da ga je nemoguće unaprediti.

  • Trenutna instalacija sistema je zaražena malverom koji je teško ukloniti.

  • OEM instalacija sistema je puna neželjenog softvera (bloatware).

  • Potrebna promena arhitekture sistema ( npr: sa x32 na x64 verziju).

  • Upravljački programi (drajveri) imaju problem sa kompatibilnošću.

  • Sistem aktviran sumnjivim softverom.

Da bi odradili ispravnu nadogradnju operativnog sistema potrebno je da je vaša Windows instalacija sistema stara manje od 5 godina. Takođe potrebno je da računar ispunjava minimalne zahteve za noviju verziju Windows-a.


Čista Windows instalacija je potpuno nova instalacija operativnog sistema i aplikacija na računaru. U čistoj instalaciji sistema, čvrsti disk se formatira i potpuno briše. U ovom postupku se sve stare aplikacije (programi) gube a nove instaliraju. Podaci koje je je potrebno sačuvati kopiraju se na externi disk. Instalacija sistema na novom računaru ili instaliranje aplikacija prvi put, automatski je čista instalacija. Za čistu Windows instalaciju se obično koristi poslednja verzija operativnog sistema.

bottom of page