top of page

3D Modeling/Rendering

dnevna soba 3d model rendering.jpg
spavaća soba 3d rendering model.jpg

DIGITALNE USLUGE SKENIRANJA

 • Enterijer i eksterijer zgrada
  – Prostorije, sale, spušteni plafoni, šahte
  – MEP postrojenja, industrijska postrojenja i tehnički centri
  – Čelične strukture i čelične konstrukcije

 • Prostor na otvorenom
  – Pejzaži
  – Igrališta
  – Parkirališta
  – Mostovi

 • Brodogradilišta

Primena
i
prednosti
3D Modela

Poređenje stanja pre i posle

3D lasersko skeniranje predstavlja snimanje i merenje okruženja u 3D, što stvara osnovu za 2D planove. Laserski zraci se emituju i meri se vreme koje je potrebno da se reflektuju i stignu nazad do uređaja.

Za izradu građevinske dokumentacije

Da bi se minimizirale takozvane senke, skrivene oblasti koje nisu vidljive sa stanovišta skeniranja, mora se uraditi nekoliko skeniranja sa različitih pozicija kako bi se postigao najbolji mogući rezultat.

Dokumentovanje promena svih vrsta

Uređaj emituje laserske zrake u sfernom obliku i meri sve objekte vidljive u njemu. Paralelno sa ovim, snima se fotografija od 360° kako bi se dobile RGB boje.

Izložba proizvoda u produkciji

Rezultat je 3D oblak tačaka, gde tačke sa prostornim koordinatama prikazuju vidljive površine snimljenih objekata u 3D. Dodatno, dobija se foto dokumentacija povezanih fotografija od 360°.

bottom of page