top of page
1_aTYOTFS4Vkr-nwHNML3GvQ.jpeg

Web dizajn

Web dizajn je proces prikupljanja ideja i njihovog estetskog uređivanja i raspoređivanja radi postizanja određenog cilja, a to je izrada web sajta. Krajnji korisnici i njihovo što lakše snalaženje na određenom web sajtu ono je što web dizajn prvo uzima u obzir.

Web dizajn podrazumeva upotrebu raznih veština i disciplina koje se koriste za planiranje i izradu web sajtova.

Postoji mnogo važnih elemenata dobrog web dizajna, ali neki su naravno važniji od drugih. Ovih pet elemenata se posebno izdvajaju kao najbitniji:

  • Raspored elemenata – Raspored grafike, sadržaja i banera osnova je web dizajna. Najvažnije je napraviti takav raspored koji će posetiocima omogućiti da informacije koje ih zanimaju pronađu brzo i lako.

  • Boje – Izbor boja zavisi od svrhe web sajta, kao i posetilaca kojima je sajt namenjen. Bilo da je u pitanju jednostavan crno-beli dizajn ili dizajn koji uključuje mnoštvo različitih boja, suština je da se na pravi način predstavi kompanija i njen brend.

  • Grafika – Grafika podrazumeva razne elemente, kao što su logo, slike, animacije, ikonice, itd. Svi ovi elementi služe da unaprede izgled sajta, ali i njegovu funkcionalnost. Zbog toga je bitno da se ovi elementi uklope sa ostalim elementima web sajta, pre svega sa bojama i sadržajem.

  • Fontovi – Još jedan element web dizajna koji može da unapredi izgled vašeg sajta je upotreba različitih fontova. Ipak, treba uzeti u obzir da većina web pretraživača prepoznaje samo određene fontove, tzv. “sigurne web fontove”. Zbog toga web dizajneri uglavnom rade samo sa tom grupom opšteprihvaćenih fontova.

  • Sadržaj – Iako sam sadržaj nije striktno element web dizajna, način na koji se sadržaj uklapa sa ostalim elementima svakako se može podvesti pod web dizajn. Sadrđaj mora sam po sebi uvek biti relevantan, informativan i koristan za posetioce, ali isto tako mora da se uklopi sa drugim elementima u jednu jasnu i vizuelno privlačnu celinu. Takođe, način na koji je sadržaj postavljen kao deo dizajna, kao i sam sadržaj veoma su bitni za SEO optimizaciju svakog sajta.

bottom of page