top of page

Politika privatnosti

Novi pravni okvir za
zaštitu podataka o
ličnosti

Politika privatnosti
Ko smo mi

 


GlobalWeb Multimedia, +381628121509 obrađuje vaše podatke o ličnosti.
 

 

Vrste podataka o ličnosti koje prikupljamo

GlobalWeb Multimedia prikuplja sledeće podatke o ličnosti:
Email adresa
Ime i prezime
Broj telefona
Datum rođenja
Adresa stanovanja
Fotografije
Video snimci
Audio snimci
IP adresa


Svrha obrade i pravni osnov

 


GlobalWeb Multimedia koristi vaše podatke za sledeće svrhe:
Pružanje osnovnih usluga
Korisnička podrška
Komunikacija sa  korisnicima

GlobalWeb Multimedia podatke o ličnosti obrađuje na osnovu sledećeg pravnog osnova:
Pristanak
Pristanak možete povući u svakom trenutku.
 

Korisnici podataka


 ne prosleđuje, ne prodaje, ne iznajmljuje vaše podatke o ličnosti trećim licima.

 


Zaštita podataka


GlobalWeb Multimedia štiti vaše podatke korišćenjem sledećih mera zaštite:
Enkriptovanje podataka
Antivirus zaštita
Sistem privilegija i rola

GlobalWeb Multimedia čuva vaše podatke tokom vremenskog perioda od   12 dana


Automatizovano donošenje odluka i profilisanje

 GlobalWeb Multimedia ne vrši automatizovano donošenje odluka i profilisanje.

Transfer podataka o ličnosti van EU

 


GlobalWeb Multimedia ne vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Evropske unije.


Transfer podataka o ličnosti van SrbijeGlobalWeb Multimedia vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Republike Srbije u sledeće države:
Evrope


Prava građana

 


Imate sledeća prava u vezi sa obradom vaših podataka o ličnosti:
Potvrda da li obrađujemo vaše podatke o ličnosti;
Pristup vašim podacima o ličnosti;
Ispravku vaših podataka o ličnosti u slučaju greške;
Brisanje vaših podataka o ličnosti;
Prekid obrade vaših podataka o ličnosti;
Odbijanje da se vaši podaci o ličnosti obrađuju;
Prenos podataka o ličnosti kod drugog pružaoca usluge;
U slučaju da se vrši automatizovana obrada podataka o ličnosti i donošenje odluka, pravo na ljudsku intervenciju, izražavanje stava o odluci ili osporavanje odluke.

Prava možete ostvariti kontaktiranjem GlobalWeb Multimedia na sledeće načine:
Adresa, Email, Telefon +381628121509

 

 


Nadležni organ


Nadležni organ za zaštitu podataka o ličnosti je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije. Organu se možete obratiti na adresi Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Republika Srbija, mejlom na office@poverenik.rs ili telefonom na +381 11 3408 900.

bottom of page